Het ene werk is het andere niet, en daar horen passende tarieven bij. Zie hieronder welke voordelige tarieven wij rekenen per type arbeid. Heeft u naar aanleiding van dit overzicht vragen, neem dan gerust contact met ons op.

UURTARIEVEN

Eerste uur voluit € 50,00
Het eerste uur, ongeacht type werkzaamheden, rekenen wij altijd voluit. Tot 15km (op basis van Google Maps) vanaf onze vestiging rekenen wij géén voorrijkosten. Na het eerste uur rekenen wij verder per kwartier of gedeelte ervan.
Computerhulp/installatie € 12,50
Televisie/Radio installatie/storingen € 10,00
Montage/klussen € 7,50
Toeslag bij spoed + 50%
Onder spoed word verstaan een bezoek dat op uw eigen verzoek plaats vind binnen 4 uur na uw melding. In dat geval tellen wij 50% van het totaalbedrag aan arbeid op. Wanneer een bezoek ingepland kan worden binnen 4 uur zonder dat u daar expliciet om vroeg, is er geen sprake van spoed. Spoed kunnen wij aanbieden onder voorbehoud, veelal niet mogelijk op maandagen.

ONKOSTENVERGOEDINGEN

Voorrijkosten binnen verzorgingsgebied* GRATIS
Voorrijkosten buiten verzorgingsgebied* per 10km € 12,50
* Ons verzorgingsgebied is het gebied 15km rijden vanaf postcode 7553MP volgens Google Maps.
Parkeerkosten kunnen in rekening worden gebracht, wanneer dit redelijkerwijs niet te vermijden is. Bij bezoeken langer dan 1 uur, rekenen wij géén parkeerkosten. Waar mogelijk maken wij gebruik van Yellowbrick of Parkmobile om de parkeerkosten te beperken. Indien u ons een parkeervergunning voor bezoekers kunt overleggen vernemen wij dat graag voor aanvang van het bezoek. Indien uw woning voor auto’s niet bereikbaar is tijdens venstertijden (binnenstad) verzoeken wij u om dit tijdig aan te geven, en bij voorkeur een afspraak te maken buiten deze tijden.

ONDERZOEKSKOSTEN

U betaalt uitsluitend onderzoekskosten, wanneer u heeft verzocht om een prijsopgave en besluit om niet over te gaan tot installatie/reparatie door Sebastiaan Installaties, én wanneer u om prijsopgave heeft verzocht in opdracht van uw verzekeringsmaatschappij. € 25,00

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief eventuele materialen (tenzij anders gemeld).
Fouten en prijswijzigingen voorbehouden.
U kunt bij ons contant betalen, pinnen en betalen via Tikkie of iDeal, gemakkelijk via uw eigen bankieromgeving.
Betaling dient altijd te geschieden direct na voltooiing van de door ons uitgevoerde werkzaamheden.
Betaling op rekening slechts in overleg en onder uitdrukkelijk voorbehoud. Wij hanteren in het geval van levering op rekening een betalingstermijn van ten hoogste 14 dagen. Geleverd materiaal blijft te allen tijde eigendom van Sebastiaan Installaties tot aan volledige betaling is voldaan.