UURTARIEVEN

Eerste uur voluit € 50,00
Elk extra kwartier of gedeelte ervan € 12,50
Hulp op afstand per kwartier(ten minste 1 uur betaling vooruit, verschil wordt verrekend) € 10,00
Spoed* toeslag (per uur bovenop normale tarief) € 30,00
* Onder spoed wordt verstaan; op verzoek geholpen binnen 4 uur na melding

VEEL VOORKOMENDE WERKZAAMHEDEN / PAKKETTEN

Herinstallatie Windows XP*/7/8/8.1/10** meer info € 50,00
Upgrade Windows 7/8/8.1 naar Windows 10 € 40,00
Schone upgrade Windows 7/8/8.1 naar Windows 10*** € 70,00
Herinstallatie Windows Vista** meer info € 70,00
Virus / Malware verwijderen + evt. installeren** (aangeschafte) virusscanner meer info
(Let op! Wij onderhouden geen Windows XP meer!)
€ 40,00
Back-up gegevens Basis (1GB data) meer info € 35,00
Back-up gegevens Extra (Elke GB extra) meer info € 10,00
CAI Analyse (incl. 1 uur arbeid, excl. materiaal, kabels trekken, andere werkzaamheden) meer info € 30,00
Vervangend A.O.P. (Abonnee Overname Punt Ziggo) incl. materiaal meer info € 50,00
Versterker plaatsen, incl. materiaal (BDA-01 of FRA-752 en benodigde connectoren/verloopstukken) meer info € 125,-
Uitbreiden/plaatsen stopcontact in meterkast (incl. materiaal) meer info € 50,00
* Per 8 april 2014 installeren en onderhouden wij géén Windows XP meer. Dit omdat wij een juiste werking ervan niet langer kunnen garanderen.
** Prijzen pc-installaties exclusief software. Neem contact met ons op voor meer informatie over de aanschaf van licenties.
In geval van een upgrade naar Windows 10, betreft het hier een upgrade vanaf een officiële versie van Windows 7/8 of 8.1. Illegale versies worden niet geupgrade. U dient hiervoor een losse licentie aan te schaffen.
*** In geval van een schone upgrade naar Windows 10 vanaf Windows 7, 8 of 8.1, dient er eerst een gewone upgrade uitgevoerd te worden om een Windows 10 licentie te bemachtigen; pas daarna kan (opnieuw) schoon geïnstalleerd worden met de nieuw verkregen Windows 10 licentie.

ONKOSTENVERGOEDINGEN

Voorrijkosten binnen verzorgingsgebied (straal 15 km rondom ons adres) GRATIS
Voorrijkosten buiten verzorgingsgebied (per 10 km of gedeelte ervan) € 12,50
Parkeerkosten kunnen in rekening worden gebracht, wanneer dit redelijkerwijs niet te vermijden is. Bij bezoeken langer dan 1 uur, rekenen wij géén parkeerkosten. Waar mogelijk maken wij gebruik van Yellowbrick of Parkmobile om de parkeerkosten te beperken. Indien u ons een parkeervergunning voor bezoekers kunt overleggen vernemen wij dat graag voor aanvang van het bezoek.

ONDERZOEKSKOSTEN

U betaalt uitsluitend onderzoekskosten, wanneer u heeft verzocht om
een prijsopgave en besluit om niet over te gaan tot reparatie, én wanneer u om prijsopgave heeft verzocht in opdracht van uw verzekeringsmaatschappij.
€ 25,00

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief eventuele materialen (tenzij anders gemeld).
Fouten en prijswijzigingen voorbehouden.
U kunt bij ons contant betalen en/of met uw PIN pas of creditcard.
Betaling dient te geschieden direct na voltooiing van de door ons uitgevoerde werkzaamheden.
Betaling op rekening slechts in overleg en onder uitdrukkelijk voorbehoud. Wij hanteren in het geval van levering op rekening een betalingstermijn van ten hoogste 14 dagen. Geleverd materiaal blijft te allen tijde eigendom van Sebastiaan Installaties tot aan volledige betaling is voldaan. Incasso procedures bestaan bij ons óók voor kleine bedragen.